Doc. PhDr. Boris Zala, CSc. (* 9. december 1954, Zlaté Moravce) je bývalým poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. Od roku 2009 je europoslanec.

Boris Zala absolvoval v roku 1979 Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1981 získal titul PhDr., v roku 1995 CSc. a v roku 2001 docent. Boris Zala pracoval v roku 1981 v Slovenskom rozhlase ako redaktor. Od roku 1982 pracoval v robotníckych zamestnaniach z dôvodov politického prenasledovania. Od roku 1984 pracoval vo Výskumnom ústave sociálneho rozvoja a práce ako vedecký pracovník.

Po tzv. Nežnej revolúcii od roku 1990 pracoval ako vedúci sekretariátu predsedu SNR a ako odborný asistent na Filozofickej fakulte UK. Od roku 2000 je vedúcim Katedry politológie a európskych štúdií na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Boris Zala pôsobil v politike už tesne po nežnej revolúcii v rámci Sociálnodemokratickej strany Slovenska. V rokoch 1990 až 1992 bol jej predsedom. V roku 1990 bol poslancom Slovenskej národnej rady, členom jej predsedníctva a predsedom výboru pre bezpečnosť. Po roku 1993 sa Zala v STV podieľal na príprave a vysielaní relácií „Na koreň veci“.
Od roku 2000 je členom Predsedníctva strany SMER-sociálna demokracia, v rokoch 2000-2003 bol podpredsedom strany. V roku 2002 bol zvolený za SMER za poslanca NR SR. Bol členom Zahraničného výboru NR SR a Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS. Od roku 2006 do roku 2009 bol predsedom Zahraničného výboru NR SR, vedúcim Slovenskej delegácie v Rade Európy a viceprezidentom Rady Európy.

Od roku 2009 je poslancom Europského parlamentu, členom jeho Zahraničného výboru a členom Delegácie pre spoluprácu EÚ-Južná Afrika.