Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov

Skupina S&D zastupuje inkluzívnu európsku spoločnosť založenú na zásadách slobody, rovnosti, solidarity, rozmanitosti a spravodlivosti. Naši poslanci bojujú za sociálnu spravodlivosť, pracovné miesta a rast, práva spotrebiteľov, trvalo udržateľný rozvoj, reformu finančného trhu a ľudské práva s cieľom vytvárať silnejšiu a demokratickejšiu Európu a lepšiu budúcnosť pre všetkých.

V dnešných časoch krízy považuje skupina S&D za prvoradé bojovať proti nezamestnanosti a zabezpečiť, aby sa naša spoločnosť aj trh stali spravodlivejšími. Chceme, aby ľudia mohli opäť dôverovať EÚ a mali nádej na svetlú budúcnosť. Tieto zásady vytvárajú podnety pre našu každodennú prácu v Európskom parlamente aj mimo neho.