S&D Group Africa week 2018

Zrelšie a súčasnejšie partnerstvo medzi Afrikou a EÚ nám môže pomôcť riešiť globálne problémy, ktorým čelíme. Spoločne môžeme posilniť demokraciu a ľudské práva a podporiť udržateľný hospodársky a ľudský rozvoj v našich spoločnostiach.

Dobrá koordinácia vonkajších politík EÚ je nevyhnutná, ak chceme čo najlepšie využiť globálne príležitosti, s ktorými sme prezentovaní, a byť zodpovedným aktérom na medzinárodnej scéne.

Zrelšie a súčasnejšie partnerstvo medzi Afrikou a EÚ nám môže pomôcť riešiť globálne problémy, ktorým čelíme. Spoločne môžeme posilniť demokraciu a ľudské práva a podporiť udržateľný hospodársky a ľudský rozvoj v našich spoločnostiach.

S potešením oznamujeme, že ďalšie podujatie týždňa Afriky sa uskutoční od pondelka 5. novembra do piatku 9. novembra 2018 v Bruseli.

S&D Group Africa week 2018 – Program

TUESDAY 6.11.2018

14:00-16:00

Nelson Mandela – 100th Anniversary
A celebration of Mandela’s legacy and reflection on democracy and good governance in Africa

Global Progressive Forum (GPF) Conference   LIVE
Public event | European Parliament, Room JAN 4Q2, Brussels | REGISTER

Guest Speakers:

– Joanmariae Louise Fubbs: South Africa MP
– Jessie Majone: Zimbabwe MP
– Raphael Marques de Morais: Journalist and Head of Maka Angola
– Madelein Mkunu: Founder and President of Leading Women of Africa, South Africa
– Zanetor Rawlings: Ghana MP

MEPs

MEP Enrique Guerrero Salom, President of the Global Progressive Forum

MEP Boris Zala, Vice-Chair of the European Parliament Delegation for relations with South Africa