Program pléna: transporty zvierat, poistenie vozidiel,

Efektívnejšia civilná ochrana

V utorok poslancov čaká hlasovanie o novelizácii civilnej ochrany v EÚ. Dnes si členské štáty pomáhajú, ak je jeden z nich obeťou prírodnej katastrofy. No extrémne klimatické a ďalšie javy viedli v posledných rokoch k maximálnemu využitiu kapacít vzájomnej pomoci. Napríklad v rokoch 2017 a 2018 sa pri rozsiahlych lesných požiaroch, búrkach a povodniach ukázalo, že systém dosiahol svoje limity.

Navrhovaná legislatíva preto počíta sa vytvorením rezervných zdrojov RescEU, kde budú patriť lietadlá na hasenie lesných požiarov, vysokokapacitné čerpadlá, poľné nemocnice a pohotovostné lekárske tímy. Systém RescEU bude aktivovaný v prípade, že prípade, že členský štát nezvládne čeliť katastrofe sám.

Lacnejšie poplatky za platby do zahraničia

Poslanci chcú stopnúť neprimerane vysoké poplatky za platby do zahraničia a prevod mien.

Zatiaľ čo v rámci eurozóny sa nemusia platiť poplatky za zahraničné platby, pre občanom mimo eurozóny to neplatí. Po prijatí príslušného nariadenia by sa poplatky výrazne znížili i ľuďom, ktorí žijú v krajinách, kde euro zatiaľ neprijali.

Priame zahraničné investície

Vo štvrtok sa plénum vyjadrí k návrhu na zriadenie prvého mechanizmu na úrovni EÚ, ktorý by sa zaoberal vplyvom priamych zahraničných investícií tretích krajín do strategických sektorov Únie.

Cieľom tejto legislatívy je ochrana kľúčových odvetví: napríklad vodného hospodárstva, dopravy a komunikácií a určitých technológií vrátane umelej inteligencie a robotiky. Návrh, na ktorého podobe sa už parlament dohodol s ministrami krajín EÚ, reaguje na výrazný nárast investícií z krajín ako je Čína, Brazília a Rusko. Najmä technologické spoločnosti z týchto krajín majú totiž väzby na tamojšie vlády.

Preprava hospodárskych zvierat

Vo ten istý deň sa poslanci budú zaoberať možnosťami, ako zmierniť utrpenie hospodárskych zvierat pri transportoch. Parlament členským štátom odporúča, aby dôraznejšie vynucovali už existujúce štandardy, zlepšili podmienky pri prevoze a aby čas transportu skrátili na čo najkratšiu dobu.

Poistenie vozidiel

V stredu bude parlament hlasovať o smernici, ktorá stanovuje pravidlá poistenia motorových vozidiel. Poslanci chcú lepšiu ochranu pre obete autonehôd a garanciu odškodnenia. V roku 2017 pri nehodách v EÚ zomrelo 25 300 ľudí a 135 000 utrpelo vážne zranenia.

Obchodná dohoda so Singapurom

V ten istý deň plénum rozhodne o budúcnosti obchodnej dohody so Singapurom. V prípade jej schválenia sa do piatich rokov odstránia takmer všetky doterajšie clá medzi EÚ a Singapurom. Dohoda však počíta aj s ochranou jedinečných európskych výrobkov.

Ako šetriť vodou

V poslednej dobe sa ukazuje, čo čoraz viac ubúda zdrojov vody. V utorok sa budú poslanci zaoberať plánmi, ako ušetriť vodu v poľnohospodárstve a ako podporiť jej opätovné využívanie.

Budúcnosť Európy

V utorok v pléne vystúpi taliansky predseda vlády Giuseppe Conte v rámci debát o budúcnosti Európy. Bude v poradí už sedemnástym európskym štátnikom, ktorý pred poslancami načrtne svoju víziu Únie.