Poslanci chcú navýšiť financovanie Erasmus+

Viac možností vycestovať na čas do zahraničia a podpora pre znevýhodnených ľudí. Parlamentný výbor pre vzdelávanie načrtol svoje priority pre Erasmus+ na nasledujúce obdobie.

Existujúce študijné programy európskych študentov v Británii a Britov v EÚ by nemali byť ohrozené ani v prípade brexitu bez dohody. Výbor pre vzdelávanie už 5. februára prijal súhlasné stanovisko k pokračovaniu financovania všetkých aktivít programu Erasmus+, ak by Spojené kráľovstvo odišlo z EÚ bez akejkoľvek dohody.

Čo je Erasmus+?

Erasmus+ je program Európskej únie zameraný na podporu vzdelávania, mladých ľudí a športu. Jeho počiatky siahajú do roku 1987, keď sa v rámci neho uskutočňovali študentské výmeny. Od roku 2014 poskytuje podobné možnosti aj učiteľom, stážistom a dobrovoľníkom všetkých vekových kategórií.

Za viac ako tridsať rokov jeho existencie sa ho zúčastnilo viac ako deväť miliónov ľudí a len v roku 2017 sa využilo takmer 800 tisíc osôb. Do programu je v súčasnosti zapojených 33 krajín, okrem 28 krajín EÚ sa na ňom podieľa aj Turecko, Severné Macedónsko, Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Okrem toho je otvorený partnerstvám s krajinami celého sveta.

Cenné skúsenosti

Podľa Európskej komisie dostal jeden z troch stážistov z programu Erasmus+ ponuku zamestnania od spoločnosti, kde stážoval. Po piatich rokov od skončenia štúdia je miera nezamestnanosti mladých ľudí, ktorí študovali alebo pracovali v zahraničí, o 23 percent nižšia ako u tých, ktorí takúto skúsenosť nemajú.

 

Zdroj: www.europarl.europa.eu