Europoslanci budú povinní informovať o svojich stretnutiach s lobistami

Poslanci, ktorí pracujú na novej legislatíve, sa počas jej prijímania stretávajú so zástupcami organizácií, ktoré by na nej mohli získať alebo stratiť. Nové pravidlá by mali do tohto procesu vniesť viac transparentnosti.
Parlament rozhodol, že poslanci, ktorí boli poverení úlohou spravodajcu, tieňového spravodajcu alebo šéfa výboru, budú povinní zverejniť na webovej stránke parlamentu všetky plánované schôdze so zástupcami záujmových skupín. Ostatní poslanci sú podporovaní v tom, aby urobili to isté.

„Tieto nové pravidlá napomôžu tomu, aby bol parlament otvorenejší, transparentnejší a zodpovednejší voči občanom,“ popisuje ich význam navrhovateľ Richard Corbett (S&D, UK).

Viac transparentnosti na úrovni EÚ

Parlament už s komisiou a radou rokoval aj o posilnení Registra transparentnosti. Ide o verejný zoznam lobistov, ktorí majú prístup do európskych inštitúcií. Rokovania v mene parlamentu vedú predsedníčka ústavného výboru Danuta Hübner (EPP, PL) a podpredsedníčka EP Sylvie Guillaume (S&D, FR). Obe dúfajú, že po hlasovaní v parlamente sa trojstranné rozhovory o registri transparentnosti znovu obnovia, keďže sa posledné mesiace sa dosť spomalili.
„Dobré správy! Parlamentná väčšina podporila opatrenia na zlepšenia transparentnosti legislatívneho procesu. Teraz sa musia začať vyjednávania o Registri transparentnosti. Čas uteká,“ napísala v tejto súvislosti na svojom Twitteri Sylvie Guillaume.

„Teraz je na ťahu komisia. Prácu na Registri transparentnosti musíme dokončiť ešte počas tohoto volebného obdobia,“ dodáva Danuta Hübner.