EÚ musí byť lídrom pokroku – Boris Zala

EÚ musí byť lídrom pokroku. Podporujeme progres, nie zaostalosť…

Boris Zala, poslanec Európskeho parlamentu