Analýzy programov sociálnodemokratických strán Latinskej Ameriky a Afriky

Analýza programových manifestov latinskoamerických politických strán a hnutí
združených v Socialistickej internacionále

| súbor na stiahnutie (PDF)

 

Analýza programových manifestov politických strán a hnutí subsaharskej Afriky
združených v Socialistickej internacionále

súbor na stiahnutie (PDF)