Analýzy programov sociálnodemokratických strán Latinskej Ameriky a Afriky

 

Analýza programových manifestov latinskoamerických politických strán a hnutí
združených v Socialistickej internacionále

| súbor na stiahnuti (PDF)

 

Analýza programových manifestov politických strán a hnutí subsaharskej Afriky
združených v Socialistickej internacionále

súbor na stiahnuti (PDF)