Africké nádeje. K storočnici Nelsona Mandelu (DennikN.sk)

Namiesto úžitkových predmetov, ktoré si môžeme na účet Európskeho parlamentu vyrobiť, rozhodol som sa radšej pre osvietené brožúrky o činnosti parlamentu a o mojich myšlienkach a zámeroch. A tak v prvej takejto „skladačke“ mám aj galériu mojich hrdinov. Sú traja.

Emanuel Lehocký, zakladateľ slovenskej sociálnej demokracie a jeden z tvorcov Martinskej deklarácie, ktorej 100. výročie si práve – akosi v tichosti – pripomíname a ktorou sa Slovensko definitívne odtrhlo od Uhorska a nastúpilo svoju republikánsko-demokratickú cestu.

Willy Brandt, a nie veru pre jeho „východnú politiku“, ale predovšetkým pre odvážne oslobodenie sociálnej demokracie zo staromilskej „proletárskej“ politiky, pre jej premenu na progresívnu silu modernizácie. No a nepochybne za jeho kľúčovú rolu v revitalizácii portugalských a španielskych socialistov. V Portugalsku to zastavilo prevzatie moci komunistami a v Španielsku nástup Francových pokračovateľov a nasmerovalo obe krajiny na cestu do Európskej únie.

Pokračovanie: dennikn.sk